- Từ ngày 21-5, vì sự bất cẩn của mình các thành viên đăng ký đều bị nhận lỗi mail kích hoạt. Mình xin thành thực xin lỗi tới những bạn bị mình làm ảnh hưởng.
- Các bạn có thể trở lại mail và trong mail xác nhận, trong nội dung thư có một đoạn mã các bạn copy toàn bộ và dán theo đường link sau: http://tv.vnptmang.com/ConfirmService/Mã Kích hoạt
x
Đăng nhập
- Đăng nhập để sử dụng dịch vụ.
- Nếu chưa có tài khoản? Đăng ký
- Nếu bạn không nhé mật khẩu? Quên mật khẩu
Quên mật khẩu


- Bạn đã có tài khoản: Đăng nhập

- Bạn chưa có tài khoản: Đăng ký


Đăng Ký- Bạn đã có tài khoản: Đăng nhập